Menu Zavrieť

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sa snažíme používať spôsobom, ktorý je maximálne férový a transparentný a len v nevyhnutnej miere. Nesieme obrovskú zodpovednosť a preto dbáme na to, aby ste chápali tomu, ako budú Vaše osobné údaje použité a vedeli ste zvážiť ich poskytnutie. Tieto informácie Vám zodpovedia otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ich spracovania a Vašich možností.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa webstránky, v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

 1. Účel stránky

Účelom tejto internetovej stránky je umožniť užívateľom diskutovať verejne, zverejniť a rozšíriť na internete svoj názor či skúsenosti, informácie, prípadne spropagovať občiansku inzerciu. Snažíme sa navzájom si v diskusiách pomáhať a preto je potrebné dbať na to, aby Vaše konanie bolo prínosom pre Vás aj všetkých ostatných.

 1. Spracúvané údaje

2.1 Registračné a profilové údaje

Pri registrácii na stránke požadujeme prihlasovacie meno (prezývku/nickname) a emailovú adresu. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre samotnú registráciu. Podmienkou prehliadania našej stránky však registrácia nie je. Nebude však možné pridávať príspevky do diskusií a podobne.

Registráciou sa vytvorí na našej stránke základný profi. Je Vašou voľbou, či si svoj profil vyplníte podrobnejšie a doplníte ho o ďalšie údaje (meno, priezvisko, profilový obrázok/fotka, povolanie, lokalitu, odkazy na profily na sociálnych sieťach či krátky osobný popis o Vás)

2.2 Údaje v diskusii

Osobné údaje môžete, ale samozrejme nemusíte, poskytnúť ich zverejnením na stránke v diskusiách, komentároch, článkoch atď. Niektoré údaje, ktoré takto zverejníte, môžu charakter osobných údajov. Preto, prosím, zvážte riziko ich zneužitia v prípade, že sa ich rozhodnete zverejniť.

Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejníte na stránke v diskusiách, komentároch, alebo ktoré poskytnete iným osobám prostredníctvom e-mailových ale iných, súkromných správ. Zároveň nie sme zodpovední za ich kontrolu či to, ako takéto údaje použijú ostatní užívatelia. Preto musíte byť maximálne opatrný pri uverejňovaní citlivých údajov prostredníctvom komentárov apod.

2.3 Používateľské údaje

Pri bežnom prehliadaní stránky bez registrácie alebo prihlásenia, zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. logy, cookies, a pod. Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú najmä:

 • Používaný internetový prehliadač
 • Zdroj odkiaľ ste sa dostali na stránku
 • Operačný systém, ktorý používate vo Vašom zariadení (PC, tablet, mobil atď.)
 • Vaše pohyby na stránke

Tieto údaje sú pre nás potrebné na to, aby sme mohli stránku zobrazovať, zaistiť jej stabilitu, bezpečnosť a prispôsobiť jej obsah Vašim aktuálnym potrebám.

Viac o cookies sa dočítate na stránke Súbory Cookies.

Pre anonymné meranie návštevnosti stránky používame:

 1. Ako môžeme osobné údaje použiť?

3.1 Využívanie možností stránky

Údaje, ktoré poskytnete, spracúvame primárne za účelom využívania možností našej stránky, čo zahŕňa hlavne:

 • Diskutovanie a komunikácia s ostatnými užívateľmi,
 • Založenie, vedenie a správa osobného profilu, ktorý si registráciou vytvoríte,
 • Informácie o aktivite, ktorá sa Vás týka (napr. odpoveď v diskusii, prišlú súkromnú správu a pod.).

3.2 Vylepšovanie stránky, ochrana užívateľov aj nás

Keďže máme oprávnený záujem na vylepšovaní tejto stránky, ochrane všetkých užívateľov a udržaní si atraktivity, Vaše údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na tieto účely:

 • zlepšovanie dizajnu, optimalizáciu obsahu a funkcií
 • informovanie o novinkách, funkciách
 • informovanie o zmenách Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa nás týkajú
 • kontrolovanie dodržiavania zákonných a etických požiadavok, vzťahujúcich sa na obsah, ktorý zverejňujú užívatelia stránky
 • presadzovanie pravidiel používania stránky a odhaľovanie ich porušení
 • zisťovanie, zabraňovanie alebo riešenie prípadného podvodu či iného protiprávneho konania, vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi

Do Vašej schránky správ preto môžeme posielať oznámenia ohľadom fungovania samotnej stránky, prípadne upozornenia na porušenie pravidiel či podmienok používania.

3.3 Marketing

Súčasťou našej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné, zaujímavé a osobné, tak Vaše údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na tieto účely:

 • monitorovanie aktivity počas používania stránky
 • prieskum Vášho správania sa na stránke a jej užívania
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do poštovej schránky na stránke
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy

Aby sme mohli zobrazovať reklamu, musíme byť súčasťou oficiálnych reklamných sietí. Ide o partnerov, ktorí majú informácie iba o Vašom prehliadači (nevedia, kto ste) a sú pod medzinárodným drobnohľadom. Jedná sa o (uvádzame aj nástroje na vypnutie personalizovanej reklamy):

Vaše nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, si viete skontrolovať na YourOnlineChoices.

Dodatočné údaje na marketingové účely

Ak na určitú funkciu budú potrebné ďalšie údaje (napr. na marketingové účely), vopred Vás požiadame o výslovný súhlas, na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (t.j. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov). Ak ste sa prihlásili na sledovanie určitých diskusií na stránke, na Vašu emailovú adresu, v každom takom emaile bude možnosť odhlásiť sa z takéhoto sledovania. Viac informácií o možnosti odvolania súhlasu sú v bode 4.2.

3.4 Účasť v súťaži

V prípade zapojenia sa do nami organizovanej súťaže, spracúvame osobné údaje na nasledovné účely:

 • účasť v súťaži, vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry

Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel, je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba príp. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 1. Ako dlho údaje uchovávame

4.1 Doba uchovávania

Registračné a profilové údaje spracúvame po dobu trvania registrácie na stránke. Beriete na vedomie, že na prípadné zistenie alebo riešenie protiprávneho konania na našej stránke a na ochranu ostatných užívateľov (dôkazné účely), si uchovávame zálohovanú kópiu Vašich údajov v našom systéme (chránená, nie je viditeľná pre verejnosť) po dobu 3 rokov od skončenia registrácie (zrušenia účtu).

Spracúvanie registračných/profilových údajov, je možné kedykoľvek ukončiť, a to tak, že požiadate o zrušenie Vášho užívateľského profilu/účtu. Tým dôjde k vymazaniu všetkých profilových a registračných údajov zo stránky (údaje už nebudú verejne dostupné). Komentáre, príspevky, hlasy v anketách a pod. zostanú však dostupné na našej stránke, nakoľko práve tento obsah je zmyslom našej stránky. Avšak počas trvania Vašej registrácie, môžete kedykoľvek odstrániť Vaše príspevky z diskusií.

4.2 Odvolanie súhlasu so spracovaním

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je podmienené Vašim súhlasom, uchovávame po celú dobu platnosti udeleného súhlasu. Súhlas udelený na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na to určený, ktorý sa nachádza v každom emailovom newsletteri. Ak to však nie je možné cez takýto odkaz, jednoducho nás kontaktujte na info@hyundaiklub.sk. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania, vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce:

 • hosting
 • správu obsahu stránky
 • vývoj stránky
 • vyhodnocovanie návštevnosti a využívanie funkcií stránky
 • doručenie výhry (doručovacie spoločnosti)

Anonymizované údaje (údaje bez možnosti identifikovať konkrétnu osobu) zdieľame s reklamnými sieťami (ako je uvedené v bode 3.3 vyššie) a prípadne s poskytovateľmi štatistických meraní.

Niektoré organizácie, s ktorými spolupracujeme (napr. Google AdWords) pri poskytovaní služieb na našej stránke, spracúvajú osobné údaje aj v tretích krajinách (mimo Európskej únie), najmä v USA. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako sú platné u nás resp. v Európskej únii. V takýchto prípadoch však zabezpečíme, aby akýkoľvek prenos osobných údajov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam a aby spracúvanie osobných údajov bolo vykonávané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. V prípade prenosu osobných údajov do USA využívame iba dodávateľov, ktorí sú certifikovaní a dodržiavajú podmienky rámca EU-US Privacy Shield, ktoré zaisťujú úroveň ochrany osobných údajov ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie.

Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené

Príspevky, ktoré ste zverejnili na našej stránke, môžu byť zhromažďované internetovými vyhľadávačmi (napr. Google, Bing, Yahoo apod.). Môžete taktiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako napríklad Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Vašich údajov či príspevkov.

 1. Bezpečnosť osobných údajov

6.1 Bezpečnostné opatrenia

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardami. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým GDPR.

Naša stránka je riadne zabezpečená. Naše počítače sú riadne zaheslované, ako aj prístup do samotnej webstránky, hostingu či databázy. Používame antivírus, bránu firewall a dáta sú šifrované. Aj napriek maximálnemu úsiliu, neposkytuje žiaden systém úplnú záruku toho, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Používaním tejto stránky teda vyjadrujete, že ste ochotný prijať aj toto riziko.

6.2 Naša zodpovednosť

Na našej stránke môžete uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (osobný profil) a iný obsah vo forme príspevkov v diskusii (text, fotografie, videá atď.). V takomto prípade budú tieto údaje a príspevky prístupné ostatným užívateľom (verejne dostupné) a my nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako iný užívateľ môže využívať tieto údaje a príspevky. Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na takto uverejnené údaje vzťahuje len v takej miere, ktorú je od nás rozumné požadovať.

6.3 Odkazy na iné stránky

Naša stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Nie sme v nijakej miere zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Taktiež nie sme zodpovední za spracovanie osobných údajov na takýchto stránkach.  

 1. Vaše práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, máte nižšie uvedené práva a možnosti. Kontaktujte nás.

7.1 Právo na prístup k údajom

Môžete nás kedykoľvek požiadať o potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a o prístup k nim v zmysle článku 15 GDPR.

7.2 Právo na opravu a doplnenie údajov

Osobné údaje v profile na našej stránke môžete kedykoľvek opraviť, doplniť či aktualizovať v časti „Môj profil – Účet“. V prípade, že máte problém s aktualizáciou Vašich údajov, kontaktujte nás.

7.3 Právo na vymazanie

Vymazanie Vašich osobných údajov, môžete dosiahnuť ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 GDPR.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR.

7.5 Právo na prenosnosť

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu, a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

7.6 Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Môžete taktiež namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme Vaše osobné údaje na také účely spracúvať.

7.7 Právo podať sťažnosť

Ak máte pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk).

 1. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme v priebehu fungovania stránky aktualizovať (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo v prípade, že pridáme nové funkcie stránky alebo zmeníme existujúce). O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov Vás budeme informovať zaslaním oznámenia do poštovej schránky na našej stránke.

Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na aj s dátumom jej účinnosti. Používaním tejto stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenami Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania stránky.

 1. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na info@hyundaiklub.sk

 

Posledná revízia: 30.05.2018