Menu Zavrieť

Pravidlá fóra

Pravidlá fóra

  1. Žiaden SPAM! Všetky automatizované správy, reklamy (a iné formy prezentácie bez predošlého súhlasu) a odkazy na konkurenčné stránky budú ihneď odstránené.
  2. Príspevky iba v príslušných fórach! Správy, príspevky či témy založené v nesprávnych fórach budú ihneď odstránené, prípadne presunuté moderátorom do správnej sekcie.
  3. Rešpektujeme ostatných členov! Žiadne urážanie, osočovanie či ponižovanie ostatných členov. Užívatelia, ktorí sa budú správať neslušne, budú pod dvoch upozorneniach od moderátora, natrvalo odstránení.
  4. Žiadne obťažovanie! Žiadne obťažovanie – harašenie nebude na našom fóre tolerované. Akýkoľvek náznak obťažujúceho správania bude viesť k vymazaniu príspevku, témy a vo vážnych prípadoch aj užívateľa.
  5. Žiaden nevhodný obsah! Žiadna pornografia ani podobný obsah nie je povolený. Všetky príspevky obsahujúce nevhodný obsah budú ihneď odstránené. Autor takéhoto obsahu bude ihneď vymazaný.
  6. Nič nelegálne! Nie je povolené uverejňovanie akéhokoľvek obsahu, chráneného autorskými právami, na ktoré nemáte práve. Všetky príspevky obsahujúce nelegálny obsah, prípadne obsah chránený autorskými právami, budú vymazané.

Naša stránka nenesie zodpovednosť za obsah, názory a informácie, ktoré na stránke uverejňujú jednotliví užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje užívateľov nie sú zároveň názormi a postojmi našej stránky a prevádzkovateľa. Ak sa na stránke nájde obsah, ktorý porušuje tieto pravidlá, niekoho práva či právne normy Slovenskej republiky, obsah bude bezodkladne odstránený po predošlom upozornení prevádzkovateľa (prípadne administrátora/moderátora).

Neváhajte nás kontaktovať na info@hyundaiklub.sk

Žiadame všetkých členov fóra Hyundai klub Slovensko, aby sa riadili a dodržiavali tieto pravidlá používania nášho fóra. Ďakujeme.